ICA: Training & facilitatie

in participatieve methodieken, inclusieve besluitvorming & multi stakeholder processen

IMG-20160212-WA0002.jpg

ICA Nederland is onderdeel van een wereldwijk netwerk van non-profit organisaties verenigd onder de naam The Institute of Cultural Affairs (ICA). Participatie is voor ICA de sleutel tot een duurzame en inclusieve wereld. Zowel in gemeenschapsvorming als organisatieontwikkeling. Het organiseren van ontmoeting en het faciliteren van dialoog, op consensus gebaseerde planvorming en implementatie door gezamenlijke actie, vormen de kern. 

In trainingen en procesbegeleiding maakt ICA Nederland ondermeer gebruik van haar eigen beproefde methodieken: de Technology of Participation (ToP®️). De ToP-methodieken zijn een verzameling van innovatieve en praktische methodes, die creativiteit, samenwerking en authentieke dialoog stimuleren. Ze ondersteunen op consensus gebaseerde besluitvorming en de implementatie daarvan. Al ruim 35 jaar zijn deze participatieve methodieken met succes beproefd en doorontwikkeld in gemeenschappen, teams en organisaties over de hele wereld.

Vanuit ICA Nederland geef ik trainingen in ToP-methodieken: zowel open inschrijving als in company. Daarnaast faciliteren en begeleiden we op aanvraag projecten en processen voor groepen en organisaties. 

Voor meer informatie, zie de ICA Nederland - website