Over Mara.

In al mijn werk streef ik onbekommerd naar een inclusieve en duurzame wereld. Ik richt me vooral op dat wat er tussen mensen gebeurt, op relaties en gedrag. Want duurzaamheid gaat voor mij over mensen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor en eigenaarschap over zichzelf, zich verbinden met elkaar en zorgdragen voor de wereld waarin zij leven.

Dat gaat ook echt kijken, nieuwsgierig zijn naar andere werkelijkheden dan de jouwe en onderzoeken of het ook anders kan, verbinding maken & houden met de bedoeling, 'waarom je doet wat je doet' en van daaruit (gezamenlijk) actie te ondernemen. Over cultuurverandering, losschudden van patronen en 'being the change' (leiderschap). 

In beweging

Ik breng graag beweging op plekken waar verschillende perspectieven of werelden bij elkaar komen. Losschudden van patronen, zoeken naar het spanningsveld en de dynamiek tussen geplande en geleefde werkelijkheid, tussen wat men zegt en doet. Verbinden van mensen, dromen & belangen en hen bewegen samen te realiseren wat voor hen belangrijk is en zich zo te ontwikkelen dat ze zelf weer verder kunnen . Al lerend door doen en ervaren. 

Samen durven leven, samen werken, sociaal ondernemen en persoonlijk leiderschap zijn centrale principes in de projecten die ik initieer of aan bijdraag. 

Met het ontwikkelen van initiatieven en versterken van projecten draag ik bij aan transitie richting een inclusieve en duurzame samenleving en ondersteun anderen door middel van training, facilitatie en procesbegeleiding om hetzelfde te doen. In communities, wijken, teams en organisaties. Dichtbij en ver weg. 

In elk project kies ik de rol die passend is: als procesbegeleider of facilitator, als gangmaker of community builder, als trainer of coach, als nieuwsgierig aagje of kritische vragensteller.

Sleutelwoorden

Community building, (sociaal) ondernemerschap, samen leven & werken, cultuurverandering, participatie, inclusiviteit & diversiteit, aangaan van positieve relaties, leren door doen & ervaren, persoonlijk & facilitatief leiderschap

 
Mara Verduin 15.jpg

CONTACT

Mara Verduin 

T: 06 266 58 480

E: mara@maraverduin.nl

Skype: maraverduin

LinkedIn