"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has" - Margaret Mead

De oasis game

Playing to change the world

ag artikel (16).JPG
oasis_game_dag2_011.jpg

Gerealiseerde Oasis Games & trainingen: 

 • Oasis Game Experience Nijmegen 
 • Oasis 't Puntje, Den Haag
 • Oasis AZC Amersfoort
 • Workshops Cooperative Pedagogy, Amsterdam & Bregenz
 • Oasis Loven, Tilburg
 • Workshops Krachtproef, opbouwwerkersfestival
 • Oasis Training Newham (LUSH), Londen
 • Workshops Knowmads, Amsterdam
 • Oasis Floriande, Hoofddorp
 • Oasis Training Nieuw-Crooswijk, Rotterdam
 • Oasis Training Makassarplein, Amsterdam

De Oasis Game is een inspirerende, verfrissende en van oorsprong Braziliaanse bottom-up methodiek voor wijk- en teamontwikkeling, die professionals, bewoners en betrokkenen gezamenlijk laat ontdekken hoeveel kracht zij met elkaar hebben om de wereld om hen heen mooier te maken. 

Een energieke en plezierige manier om invulling te geven aan actief burgerschap en het aanwakkeren van ondernemerschap in een samenleving waarin overheid, burgers een welzijnswerk elkaar opnieuw moeten leren vinden en versterken. 

Het doel van een Oasis Game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van een gemeenschap (oasis) op een laagdrempelige, inclusieve en speelse manier (game). Centraal staan de talenten van deelnemers, de aanwezige middelen en de creativiteit en doe-kracht die vrij komt als ieder individu het beste van zichzelf deelt met de groep. 

AANBOD

1. Proeverij: Elos filosofie workshop

In de proeverij maak je kennis met de basiselementen van de filosofie. Deze workshop is bedoelt voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe benadering van community building. Door samen de 7 stappen van een Oasis Game te ervaren in een interactieve workshop. We gaan aan de slag met diverse oefeningen rondom: waarderend kijken, dialoog, leren door ervaren (coöperatieve spellen), cirkeldansen, open space en world café. Een workshop duurt 1-3 dagdelen

2. Facilitatie Oasis Game

In een Oasis Game speel je met een team (collega’s, bewoners, vrijwilligers) onder leiding van 1-3 Oasis Game facilitatoren ‘de Oasis Game‘.  Met je team ga je op pad om anderen te mobiliseren en betrekken. Uiteindelijk creëert de groep spelers de ruimte om actief mee te dromen, mee te beslissen en mee te werken aan een gezamenlijk gedragen resultaat. Een spectaculair (fysiek) resultaat laat zien hoeveel de groep met elkaar kan bereiken en maakt veel energie los waar op doorgebouwd kan worden in een nieuwe cyclus.

3. Training community building met Oasis Game

Een 8-daags leerprogramma dat bestaat uit het spelen van de Oasis Game én inhoudelijke verdieping op de achterliggende principes en filosofie. Aan bod komen onder andere: waarderend kijken, appreciative inquiry, geweldloze communicatie, coöperatieve pedagogiek en inclusieve facilitatie methodieken als open space en world café. Naast de interactieve opdrachten die je met je team uitvoert, is er aandacht voor de verdieping van elke stap. Na deze training ben je in staat op zelf een Oasis Game te spelen in je eigen omgeving. 

Nieuwsgierig naar meer?

2012-05-27 056 Oasis Otrobanda.JPG