Gezonde Schoolpleinen

Participatief ontwerpen en procesbegeleiding

"We zijn heel blij met het nieuwe schoolplein. Het heeft duidelijk effect: op het oude schoolplein, een soort betonnen bak, ging spelen moeizaam en waren we toegegroeid naar gescheiden pauzes op gescheiden stukken van het plein. Op het nieuwe schoolplein spelen kinderen weer door elkaar, ze spelen samen, ze spelen beter en hebben veel minder conflicten." - Directrice Allison - IBS El Boukhari

Impressie opening schoolplein "M vd Hoeveschool" Amersfoort

Vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen is het leukste wat er is én bovendien essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin tachtig procent van de kinderen onvoldoende beweegt, door digitalisering en een overvloed aan impulsen om binnen te spelen, kan bewegen en buitenspelen niet genoeg worden aangemoedigd. 

Een groen en gezond schoolplein daagt kinderen uit om te bewegen, te leren in de buitenlucht, kennis te maken met en zorg te dragen voor de natuur. Schoolpleinen staan in de top 3 van favoriete speelplekken en hebben daarom een belangrijke rol in het opgroeien van kinderen tot gezonde volwassenen die zorgdragen voor een duurzame samenleving. 

In opdracht van Jantje Beton begeleidde ik samen met IVN & GGD drie scholen (van de in totaal 70) bij het ontwerpen en realiseren van een nieuw gezond schoolplein: een plein waar de jeugd de ruimte krijgt om te spelen en leren in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat de fantasie prikkelt, beweging stimuleert en leert over het belang van de natuur. Tijdens en na schooltijd.  

De kinderen hebben belangrijke rol in het ontwerp: zij zijn immers de eindgebruikers en weten als de beste hoe een uitdagend schoolplein eruit moet zien. Het Schoolplein Actie Team (bestaande uit vertegenwoordigers van alle klassen) zijn daarom van begin tot eind betrokken: als ontwerpers, bij het selecteren van een ontwerper en de aanleg van het plein.

Gerealiseerde pleinen: 

  • Islamitische Basisschool  El Boukhari: Foto's opening 
  • Openbaar Speciaal Basisonderwijs M. vd Hoeve: Filmpje opening 
  • Openbare Basisschool J. van Stolberg: opening voorjaar 2017